พราวเพชร by Karat
แหวนและเครื่องประดับ
หาดใหญ่, สงขลา
จ.สงขลา
7.1756004
100.61434699999995
+66813117570
https://www.facebook.com/karatathatyai/