The Singora Hotel

งานเช้า ราคาเริ่มต้น ฿200

ตอนเย็น ราคาเริ่มต้น ฿300

1 พื้นที่ในอาคาร 100 คน

1 พื้นที่นอกอาคาร 1 คน

38 ถ.ไทรงาม ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000, Hat Yai, Songkhla
+66 86 490 5343
+66 74 314 555
https://www.facebook.com/The-Singora-Hotel-239299509742755/
thesingora@hotmail.com
สถานที่จัดงานแต่งงาน