ถ่ายรูปครอบครัวที่ดีที่สุดในหาดใหญ่, สงขลา ถ่ายภาพครอบครัว

การถ่ายภาพงานแต่งงาน ฿10,000-15,000
การถ่ายภาพงานแต่งงาน ไม่เกิน ฿13,000
การถ่ายภาพงานแต่งงาน ฿9,000-13,900
การถ่ายภาพงานแต่งงาน ฿4,000-6,000
แสดงอีก 4