ช่างภาพเด็กที่ดีที่สุดในหาดใหญ่, สงขลา รับถ่ายภาพเด็ก

การถ่ายภาพงานแต่งงาน ฿10,000-15,000
การถ่ายภาพงานแต่งงาน ฿4,000-6,000
แสดงอีก 2